Yeşil renkte olduğundan ve halk arasında Yeşil pasaport olarak adlandırılan Hususi pasaport, belirli kademeye ulaşmış olan devlet memuru, kamu personelleri, Eski TBMM çalışanları ve belediye başkanlarına verilen pasaport türüdür. Bu pasaporttan bu kriterleri karşılayan kişilerin aileleri de belirli şartlar altında faydalanabilmektedir.

Yeşil pasaport alabilmenin en önemli şartı devlet memuru olmak ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışmaktır.

Pasaport kanunun son yıllardaki düzenlemeleri ile devlet memuru olarak çalışmayan belirli bir ihracat miktarına ulaşmış iş adamları ve şirketteki yetkili kişilere de yeşil pasaport verilebilmektedir.

Gereken koşulların sağlanmasıyla birlikte gerekli evrakların da temin edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’na talep dilekçesi gönderilmektedir. Pasaport defter bedeli yatırıldıktan sonra İl Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak randevu ile yeşil pasaport alımı ile ilgili başvuru süreci tamamlanmış olmaktadır.

Yeşil pasaport 100’den fazla ülkeye vizesiz bir şekilde giriş sağlamaya imkan vermesinden dolayı oldukça avantajlı bir pasaport çeşididir. Aynı zamanda başvurduktan en fazla 4 gün sonrasında pasaportun başvuruda bulunan kişilere teslim edilebilmesi ile de hızlı bir şekilde pasaport çıkışı sağlanabilmektedir.

Yeşil pasaport birçok ülke için vizeden muaf tutulsa da 180 günü aşan seyahatler, oturum izni ya da çalışma izni gibi durumlar söz konusu olduğunda başvurulan ülkeden Ulusal D Tipi vize alınması zorunlu olmaktadır.

10 Yıllık Memur Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Yeşil pasaporta başvuruda bulunabilmek için devlet memurlarının belirli bir kademeye çıkmış olması gerekmektedir.

Devlet memurluğunda en yüksek derece 1, en düşük derece ise 13 olarak belirlenmiştir. Memur olarak mesleğe başlayan herkes 13. Dereceden başlamamaktadır. Lisans mezunu bir memur 9 derece 1 kademeden mesleğe başlamakta her sene sonunda bir kademe daha yükselerek kademede ilerler. Derece durumu isi sicilden herhangi bir şekilde sıkıntı olmaması dahilinde her 3 senede bir ilerleme göstermektedir.

Yeşil pasaporta sahip olabilmek için de 1., 2. ve 3. Derece memur statüsünde olmak gereklidir. Bu açıdan bakıldığında 10 yıldır memurluk mesleği yapan biri yeşil pasaport almaya hak kazanamamaktadır.

Yeşil Pasaport Ücreti 2023

Pasaport sahibi olmak isteyenlerin başvurudan önce ödemesi gereken belirli ücretler bulunmaktadır. Siyah pasaport sahipleri hiçbir pasaport ücretine tabi değilken yeşil ve gri pasaport sahipleri sadece o yıl belirlenen defter bedelini ödemek zorundadır. Bordo pasaport sahipleri ise hem harç bedelini hem de defter bedelini ödemekle yükümlü kılınmıştır.

2023 yılı ile güncellenen defter bedeli 160 TL’den 180 TL’ye çıkarılmıştır. Yeşil pasaport almak isteyenlerin ödemesi gereken defter bedeli de böylelikle 180 TL olmuştur.

25 Yaşından Sonra Yeşil Pasaport

Aile fertlerinden anne ya da babanın yeşil pasaport sahibi olması ile çocuklar da 25 yaşına gelene kadar evlenmemiş, işe başlamamış ve öğrenimine devam etmesi şartıyla yeşil pasaport hakkında faydalanabilmektedir.

Kız çocukları içinse 25 yaşına gelene kadar herhangi bir şekilde evlilik yapmaları durumunda yeşil pasaport hakkını kaybetmelerine sebep olmaktadır. Evlilik yapmaları halinde elde bulunan mevcut yeşil pasaport ise iptal olmaktadır. Eğer evlendikleri kişiler yeşil pasaport almaya hak kazanmış ise eş durumundan ya da kendileri işe başladıklarında görev durumu ve statüsünden kaynaklı tekrar pasaport sahibi olabilme hakkı doğmaktadır.

Anne baba üzerinden yeşil pasaport hakkına sahip olanlar, anne-baba pasaport sahibi olmasa bile pasaport alabilme imkanı elde etmektedir.

25 yaşını geçmiş kişiler ise yeşil pasaport alma avantajlarını kaybetmekte ancak ve ancak eş durumundan ya da mesleki statüden kaynaklı tekrar yeşil pasaport sahibi olma durumuna sahip olabilmektedirler.

Yeşil Pasaport Talep Formu

Yeşil pasaport sahibi olmak isteyenler İl Nüfus Müdürlükleri’nden alacakları yeşil pasaport talep formunu eksiksiz ve düzgün bir şekilde doldurarak randevu alınan tarih ve saatte diğer belgeler ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil pasaport;

 • TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
 • Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
 • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
 • Devlet sporcularına,
 • Belirli şartlara sahip olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
 • 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
 • Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına
 • Yeşil pasaport sahibi kişilerin eşlerine

Verilmektedir.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Yeşil pasaport süresi dolmuş kişiler yeniden süre uzatmak istediğinde önceden damgalatmaları ya da kaşe bastırmaları yeterli olurken artık bu durum ortadan kalkmış ve sıfırdan pasaport alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Pasaport için gerekli evraklar yine İl Nüfus Müdürlüğü’nün resmi sayfasında pasaport işlemleri kısmında her pasaport için ayrı olacak şekilde verilmiştir. Yeşil pasaport sahiplerinin pasaport için belirlenen harç bedellerinde muaf olduğu unutulmamalıdır.

Genellikle defter bedeli ödendikten sonra İl Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alımı oldukça yaygındır.

Yeşil Pasaport İl Nüfus Müdürlüğü’ne gerekli evrakların eksiksiz teslim edilmesi ve defter bedelinin ödenmesi dahilinde alınabilmektedir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar

En az 6 ay en fazla 5 yıla kadar verilen yeşil pasaport için öncelikle yapılması gereken şey İçişleri Bakanlığı’na yazılmış olan yeşil pasaport talep yazısı hazırlanmasıdır.

Çalışanlar bu yazıyı yazdıktan sonra çalıştıkları kurumda yetkili kişiye imzalatmalı; emekli ya da istifa etmiş kişiler ise emekli olunan ya da istifa edilen kurumdaki yetkili kişilere imzalatması gerekmektedir.

 • Fotokopisi ve aslı ile nüfus cüzdanı
 • Daha önce pasaport alınmışsa eski pasaportların aslı
 • 2 adet güncel olarak çekilmiş biyometrik fotoğraf
 • Reşit olmayan kişiler için muvafakatname ve
 • Defter bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun
 • İl Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Devlet Memuru Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

1., 2. ve 3. Dereceye sahip devlet memurları yeşil pasaport içi İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak yeşil pasaport alabilmektedir.

Yeşil Pasaport Almak İçin Ne Gerekli?

Belirli bir dereceye sahip devlet memuru olmak en önemli şarttır. Bunun dışında istenilen evrakların eksiksiz sağlanması halinde Yeşil pasaport alımı için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yeşil Pasaport Almak İçin Öğrenci Olmak Şart Mı?

Evet. Yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için 25 yaşını doldurmamak, evlenmemiş olmak, işte çalışmamak ve hala öğrenim görüyor olmak şartı aranmaktadır.

İhracatçılar İçin Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Cari yıl harici son üç yılı kapsayacak şekilde yapılan ihracat rakamlarının toplanmasıyla ortalamanın en az 500 bin dolar olması şartının karşılanması halinde ihracatçılar için yeşil pasaport hakkı doğmaktadır.

10 Yıllık Memur Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Yeşil pasaporta sahip olabilmek için de 1., 2. ve 3. Derece memur statüsünde olmak gereklidir. Bu açıdan bakıldığında 10 yıldır memurluk mesleği yapan biri yeşil pasaport almaya hak kazanamamaktadır.

Öğretmenler Hangi Derecede Yeşil Pasaport Alır?

Pasaport kanunu gereğinde öğretmenlik mesleği açısından yeşil pasaport almaya hak kazanabilmeleri için 1., 2. ve 3. Derece kadroya yükselebilmeleri ve halihazırda çalışıyor olmaları gerekmektedir.