Öğrenci Pasaport Fiyatları

Öğrenci Pasaport Fiyatları; Pasaport sahibi olabilmek için her kişinin ödemesi gereken bir ücret bulunmaktadır. Kimi durumlarda bazı kişiler pasaport ücretinin bir kısmını ödemekten muaf tutulmaktadır.

Bu durumlardan biri olan pasaportun türüne göre pasaport harcından muaf tutulması, sadece Gri pasaport, Yeşil Pasaport ve Siyah pasaport sahiplerini kapsamaktadır.

Bu pasaport sahipleri pasaportun geçerlilik süresine göre artış gösteren pasaport harçlarından muaftır ve sadece defter bedeli olan 180 Türk Lirasını ödemekle yükümlüdürler.

Bordo pasaport sahipleri ise hem pasaport harcını hem de defter bedeli olan 180 Türk lirasını ödemek zorundadırlar.

Pasaport harcını ödemekten muaf olan ikinci durum ise öğrenci olmaktır. Öğrenci pasaport fiyatları sabittir ve değişmemektedir. Çünkü öğrenciler, pasaportun geçerlilik süresi ne olursa olsun sadece defter bedeli olan 180 Türk Lirasını ödemek ile yükümlüdürler.

Öğrenci pasaport fiyatları değişmemesinden yararlanmak için pasaport başvurusu yapacak kişinin öğrenci olması şarttır. Ayrıca öğrenciliğini, okulundan talep edeceği öğrenci belgesi ile kanıtlamak zorundadır.

Öğrenci belgesi e-devlet üzerinden de alınabilmektedir. Alınan öğrenci belgesi yeterli olmamaktadır. Bir kişinin bu durumdan faydalanabilmesi için yaşının 25 ya da 25’ten küçük olması gerekmektedir.

25 yaşından küçük olunması durumunda pasaportun geçerlilik süresine göre pasaport verilmektedir. Örneğin 17 yaşında olan bir öğrenci 10 yıl süreli bir pasaport almak istemektedir. Bu durumda 10 sene, 25 yaş sınırını geçtiği için maksimum 8 sene olarak verilmektedir.

Fakat bu durumda da öğrencinin ödemesi gereken miktar değişmemekte ve öğrenci pasaport fiyatları defter bedeli olan 180 Türk lirasıdır.

Öğrenci Pasaportu Kaç TL 2023?

Pasaport fiyatları başvuru yapılan pasaport geçerlilik süresine göre değişiklik göstermektedir. Bir pasaportun sahip olduğu geçerlilik süresi ne kadar yükselmekteyse ödenmesi gereken pasaport harcı da o kadar artmaktadır.

Fakat bazı durumlarda pasaport harcını ödemekten muaf olunmaktadır. Bu durumlardan birisi de öğrenciliktir.

Öğrenci olan bir kişinin pasaport için başvurması durumunda, okuduğu okuldan öğrenci belgesi almasıyla pasaport harcını ödemekten muaftır. Bu durum öğrenci olan her yaştaki insan için geçerli değildir. Yaş sınırı bulunmaktadır ve bu yaş sınırı 25’tir.

Dolayısıyla öğrenci pasaport fiyatı defter bedeli olan 180 Türk lirasını ödemekle yükümlüdür.

Kısacası öğrenci pasaport fiyatları 180 Türk lirasıdır.

10 Yıllık Pasaport Kaç TL?

Pasaport fiyatları, pasaport geçerlilik süresine göre artış göstermektedir. En düşük pasaport ücreti 6 aylık geçerlilik süresi olan pasaporttur. En yüksek ise 4 ila 10 yıl arasına sahip olan pasaport geçerliliğidir.

Pasaport geçerlilik sürelerine göre değişiklik gösteren pasaport fiyatları şu şekildedir;

 • 6 aylık: 407,20 TL.
 • 1 yıllık: 512,10 TL.
 • 2 yıllık: 722,20 TL.
 • 3 yıllık: 950,20 TL.
 • 4 ila 10 yıl arası: 1265,40 TL

Dolayısıyla 10 yıllık bir pasaportun ücreti defter bedeli olan 180 Türk lirası da dahil olmak üzere toplamda 1265,40 Türk Lirasıdır.

2023 Öğrenci Pasaport Kaç Yıllık?

Öğrenci olan bir kişi pasaport başvurusu yapacak ise dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Bu da öğrencilerin pasaport alımında, pasaport harcından muaf tutulma yaşı olan 25 yaştır.

Öğrenciler de normal bir vatandaşın aldığı aynı pasaportu almaktadır. Sadece pasaport harcından muaf tutulmakta ve bu durum öğrenci olduklarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bu gerekçe ile aldığı pasaportlara öğrenci pasaportu denmektedir. Belirtilmelidir ki öğrenci pasaportu d,ye bir pasaport türü bulunmamaktadır.

Her öğrenci olan, öğrenci pasaportuna sahip olamamaktadır. Yaş sınırı olan 25 yaş, bir kişinin öğrenci olup pasaport harcından muaf tutulacağı son yaştır. Dolayısıyla 15 yaşında olan bir öğrenci 10 senelik geçerliliği bulunan bir pasaporta sahip olurken 23 yaşında olan bir öğrenci en fazla 2 sene geçerliliği olan bir pasaporta sahip olabilmektedir.

Öğrenci Pasaport Nasıl Alınır 2023?

Öğrenci pasaportu yani harçsız olarak alınabilecek öğrenci pasaportu 25 yaşını doldurmamış tüm öğrencilerin başvuru yapabileceği hak niteliği taşımaktadır. Önceki yıllarda sadece belli etkinliklere katılan öğrencilere verilen bu hak 2016’dan sonra tüm öğrencilerin faydalanabileceği bir prosedür haline gelmiştir.

Harçsız öğrenci pasaportu harç ödenmemesinden kaynaklı bu ad ile anılabilmektedir. Umuma mahsus pasaportla eşit düzeyde sayılabilecek bu pasaport türündeki tek fark pasaport harç bedelinin ödenmemesidir. Fakat sağladığı haklar çerçevesinde Umuma Mahsus pasaportla aynı düzeyde olduğu görülebilmektedir.

Öğrenci pasaportuna başvuruda bulunmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk şey Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu almaktır. Randevu e devletten alınabileceği gibi Alo 199 hattı aracılığıyla da alınabilmektedir.

Randevu alındıktan sonra randevu tarihine kadar gerekli olan evraklar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Normal pasaport işlemleri ile aynı pasaport evrakları istenen öğrenci pasaportunda ek olarak öğrenci belgesi alınması gerekmektedir.

Öğrenci belgesi eğitim görülen kurumdan, kurumun yetkilileri tarafından imzalı olmalıdır.

Tamamlanan tüm evraklar ile randevu gününde hazır olarak bulunulmalıdır. Gerektiği takdir de kurum sizden pasaport işlemleri için parmak izi de isteyebilmektedir. Parmak izi işlemlerinin ardından kişiler pasaportun sonuçlanmasını beklemelidir.

Öğrenci pasaportu kişinin başvuru sırasında verdiği adrese kargo yoluyla teslim edilecektir.

Öğrenci pasaportu hakkından 25 yaşının altında yurt dışında eğitim gören öğrencilerde yararlanabilmektedir. Yurt dışında eğitim görülen kurumun Türkiye’de denk bir kurumu bulunmalıdır. Aksi takdir de dil kursu gibi kurslarda eğitim olan kişiler bu haktan yararlanamamaktadır.

Üniversite Öğrencilerine Pasaport Ne Kadar 2023?

Belirlenen şartlara uyan öğrenciler normal durumlarda pasaport harcından muaf tutulmakta ve sadece defter bedeli olan 180 Türk Lirasını ödemekle yükümlüdürler.

Öğrenci pasaportu olarak adlandırılan ve pasaportun harcının öğrencilik durumundan dolayı muaf tutulduğu durum her öğrenci için geçerli değildir. Öğrenci pasaportuna sahip olunması için en fazla 25 yaşında olunması gerekmektedir. Bu durumda 16 yaşında olan bir öğrenci en fazla 9 senelik pasaport alabilirken 21 yaşındaki bir öğrenci de en fazla 4 sene geçerliliği bulunan öğrenci pasaportu almaktadır. Her iki durumda da öğrencilerin ödemesi gereken öğrenci pasaport fiyatları 180 Türk Lirasıdır.

Fakat her üniversite öğrencisine öğrenci pasaportu verilmemektedir. Yaş sınırı olan 25 yaşının aşılması halinde üniversite öğrencisi olan bir kişi pasaportun geçerlilik süresine göre değişiklik gösteren pasaport harcıyla birlikte defter bedelini ödemek ile yükümlüdür.

Ücretsiz Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır?

Yaş sınırı olan 25 yaşın aşılmaması halinde öğrenci olan kişiler sadece pasaport defter bedeli olan 180 Türk lirasını ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla ücretsiz öğrenci pasaportu almak mümkün değildir.

Öğrenci Pasaport Ücreti Kaç Yıllık?

Öğrenci pasaport ücretleri, pasaportun geçerlilik tarihi değişse de sabit kalmakta ve sadece pasaport defter bedeli olan 180 Türk Lirasıdır.

Öğrenci Pasaport Süresi Bitince Ne Yapılır?

Öğrenci pasaport süresinin bitmesi durumunda öğrenci 25 yaş sınırı kuralına uyuyorsa, pasaportunu tekrar yenileyebilmektedir. Aksi takdirde öğrenci pasaportu alamamaktadır.

Öğrenci Pasaport Nasıl Alınır 2023?

Bir kişinin öğrenci pasaportuna sahip olabilmesi için 25 yaşından küçük olması gerekmektedir. Pasaport başvurusunda gerekli belgelerin arasına öğrenci belgesi eklenmesi halinde öğrencilik durumu kanıtlanmış olur. Dolayısıyla öğrenci pasaportu alınabilmektedir.

Öğrenci Pasaport Ücreti

Öğrenci pasaport ücreti diğer pasaport seçeneklerine göre fiyat bakımından oldukça makul olan alternatifler arasındadır. Özellikle kişilerin 25 yaşın altında ve öğrenci olmaları durumunda harç bedeli olmadan sadece standart bir ücret üzerinden başvuru adımlarını tamamlamasına imkan verilmektedir. Aynı vize işlemlerinde olduğu gibi pasaport işlemlerinde de başvuru ve yenileme adımlarını direkt olarak bireysel biçimde ya da aracı bir kurumun yönlendirmesi ile tamamlamanıza da imkan verilmektedir.

10 Yıllık Öğrenci Pasaport Ücreti 2023

Öğrenci pasaport ücreti ödeme adımlarının hemen sonrasında bu ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzunuzu da saklamalısınız. Ödeme detayları dijital olarak da kayıt altına alınıyor olsa da, özellikle makbuzunuzu da saklamayı ihmal etmemelisiniz. Öğrencilerin ödemesi gereken temel pasaport tutarı 180 lira olarak belirlenmiştir. Bu ödeme adımının hemen sonrasında, pasaport başvuru adımları dikkate alınacaktır.

2023 Öğrenci Pasaport Fiyatları

Öğrenci pasaport ücreti her sene belirli bir zama tabi tutulmaktadır. 2023 senesinde de %9 oranında bir zam yapılması planlanmış ve sene başında yenilenen tutarlar belirlenmiştir. Sivil olan kişilerin ödemeleri gereken tutar ise 227 TL olarak belirlenmiştir. Kişilerin öğrencilere özel olarak hazırlanmış olan indirimli fiyatlardan istifade edebilmesi için öğrenci olduğunu belgelemesi istenmektedir. Öğrenci olduğunuzu belgelemek için kullanmış olduğunuz belgelerin eksiksiz olması gerekir. Bu tür başvuru süreçleri ile birebir uğraşmak istemiyorsanız danışmanlık firmalarından konuya dair bilgi alabilirsiniz.

25 Yaş Üstü Öğrenci Pasaportu

Öğrenci pasaport ücreti indiriminden faydalanarak 180 lira değerinde bir ödeme yapmak isteyen kişilerin öğrenci olduklarına dair belgeleri sunmaları kadar yaş sınırına da uymaları gerekmektedir. 25 yaşın üzerinde olan kişilerin bu indirimden istifade etmesi mümkün olmayacaktır. 6 aylık pasaport almak için 227 liralık fiyat tarifesine tabi tutulmalarına karar verilecektir. Başvuru adımlarının büyük bir kısmının online olarak tamamlanmasına izin verilmektedir. Özellikle pandemi süreci ile beraber, işlemlerin ve başvuruların online yapılması hem kalabalık ortamlara girilmesini engelleyecek hem de büyük ölçüde işlemlerin uzaktan  – hızla tamamlanmasını sağlayacaktır.

10 Yıllık Öğrenci Pasaport Ücreti 2023

Öğrenci pasaport ücreti ödeme adımlarının sonrasında sizden istenen diğer başvuru belgelerini de eksiksiz bir biçimde sunmanız gerekmektedir. Başvuru adımları sırasında sunulması istenen belgeler;

 • Pasaport talep formunun eksiksiz bir biçimde doldurulmuş olan versiyonu sunulmalıdır.
 • Nüfus cüzdanınızı ya da kimlik belgenizi sunmanız gerekir.
 • Bir adet de biyometrik fotoğraf sunulmalıdır. Bu biyometrik fotoğrafın ICAO standartlarında olmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Ayrıca sunulan fotoğrafın son 6 aya ait olması gerekmektedir.
 • Eğer reşit olmayan bir kişi için başvuru sırasında anne babası yanında bulunamıyor ise muvafakatname de sunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde reşit olmayan kişilerin pasaport başvuruları tamamlanabilir.
 • Yeni pasaport başvurusu yapacak olan kişilerin öncesinde aldıkları, kullandıkları ya da iptal olan tüm pasaportları da sunmaları gerekmektedir. Bu pasaportların kontrolleri yetkili birimlerce eksiksiz biçimde yapılır.
 • Başvuru esnasında yabancı ülkelerde eğitim görüyor olan kişilerin, eğitim gördüklerine ilişkin belgelerin apostiil onayının da alınmış olması gerekmektedir.

Bu belgelerde bir yanlışlık olduğu fark edildiği anda sistemin pasaport başvurunuza ret yanıtı vereceğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu

Harçsız öğrenci pasaportu almak büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Bu hakkın elde edilmesi için kişilerin hem 25 yaşından küçük hem de aktif olarak öğrenci olmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerde öğrenci olan kişilerin öğrencilik durumlarının apostil onayına sahip olmaması durumunda geçerli olmayacağının da altı çizilmelidir. Öğrencilerin dilerlerse anne ya da babalarından dolayı hak ettikleri yeşil pasaportu da talep etmelerine imkan verilmektedir. Yeşil pasaport almak birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Anlaşma prosedürü belirlenmiş olan ülkelerde vize sorunu olmaksızın giriş çıkış işlemlerinin tamamlanmasına imkan verilmektedir. Vizesiz biçimde giriş yapan yeşil pasaport sahiplerinin bir ay ile üç ay arasında değişen bir zaman aralığında ülkede sorunsuz şekilde kalmasına imkan verilmektedir. Bu taklip adımları sıkı şekilde yapılmaktadır. Takip adımlarında zaman dolmasına rağmen ülkeden çıkış sağlanmadığı fark edilmesi durumunda, idari para cezasına çarptırılmalarının yan ısıra bu durum pasaportlarına da işlenecektir. Farklı ülkelere giriş çıkış aşamasında da işlenen bu olumsuz durumun sorun teşkil edebileceğini unutmamalısınız.

Öğrenci Pasaportu Nasıl Alınır 2023

Öğrenci pasaportunuzu almanızın hemen sonrasında vize talep adımlarına başlayabilirsiniz. Ülkelere sivil olarak girmektense öğrenci olarak giriş yapmak onay alma bağlamında birçok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Öğrenci pasaportu alım adımlarının hemen sonrasında pasaportunuzu, 2 adet biyometrik fotoğrafınızı, başvuru formunu, eğitim durumunuzu yansıtır belgeleri, turist olarak girilecek ise uçak bileti- otel rezervasyon belgelerinin eksiksiz bir biçimde sunulması gerekmektedir. Bu belgeler üzerinden vize talep adımlarını tamamlayabilirsiniz.

Vize başvuru adımlarında da sizden ayrıca bir ücret talep edilecektir. Ancak bu ücretin ödenmesi ile beraber kişilerin vize başvuruları dikkate alınacaktır. Vize başvurunuzu yapmanızın hemen sonrasında size bir referans numarası verilecektir. Bu referans numarası aracılığı ile vize başvuru adımlarını sorgulayabilirsiniz. Vize başvurunuzun ret yanıtı alması durumunda size harç olarak ödediğinizi tutarın iade edilmeyeceğini de bilmeniz gerekmektedir. Vize başvurunuzun öğrenci olarak ret alması durumunda, konsolosluğun belirlemiş olduğu reddi itiraz periyodundan istifade etme hakkınız vardır. Bu şekilde vize başvurunuzun yeniden değerlendirmeye alınmasını mümkün kılabilirsiniz.

Bordo Pasaport Ücreti

Umuma mahsus pasaport olarak da bilinen bu belgenin alınması için İl ya da İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Bu işlemlerin randevulu şekilde işlediğinin de ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Telefon hattı üzerinden ya da internet aracılığı ile başvuru adımlarınızı tamamlamanıza imkan verilmektedir. Kişilerin harçsız umuma mahsus pasaport almak istemesi durumunda istifade edebilecekleri diğer kategoriler de şu biçimde sıralanmaktadır;

 • 25 yaşını aşmamış olan öğrencilerin yanı sıra yüksek lisans ya da doktora programları için yurt dışına gidecek olan kişilerin de harçsız bir şekilde pasaport almasına imkan verilmektedir.
 • Rektörlük izni ile yurt dışına çıkacak olan kişilerin de pasaport harç ücretinden muaf tutulmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca Dekanlık izni da bu kategoride kabul edilmektedir.

Bu işlemlere dair randevu almanızın sonrasında NVİ personelleri sizi gerekli şekilde yönlendirecektir.

Öğrenciye pasaport ne kadar 2023?

Öğrencilerin 25 yaşından küçük olmaları ve eğitim durumlarını kanıtlamaları durumunda 180 liraya pasaport başvuru adımlarını tamamlamalarına imkan verilmektedir.

Öğrenci pasaport kaç günde çıkar?

5 gün ile 7 gün içerisinde başvurularınız sonuçlanır ve pasaportunuz çıkar. Yurtdışından başvuru yapan kişilerin ise işlemlerinin sonuçlanması 10 güne kadar uzayabilmektedir.

10 yıllık pasaport kaç TL?

3 yıldan fazla geçerliliği olan pasaportlar için ödenmesi gereken tutar 1085 lira olarak belirlenmiştir.

Öğrenci pasaportu ne için alınır?

Vize başvurularının yapılması için öncelikle pasaport sunulması gerekmektedir. Pasaport başvuruları da bu nedenle alınır.

Pasaport nasıl çıkartılır 2023 öğrenci?

Pasaport çıkartma işlemleri için öncelikli olarak Alo 199 numarası üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Dilerseniz telefon numarası kullanmak yerine internet sitesinden de randevunuzu alabilirsiniz.

Öğrenci Pasaportu ne kadar geçerli?

Sizin talep ettiğiniz süre aralığında geçerliliğini koruyacaktır. Bu süre 6 aydan 10 yıla kadar uzamaktadır.

Öğrenci Pasaport Ücretleri

Yaş aralıklarına göre belirlenen öğrenci pasaport ücretleri her sene güncellenir. 2023 yılında 25 yaş altı için bu ücret 160 TL olarak belirtilmiştir. Ancak 2023 yılına gelindiğinde fiyatlar zam oranları dahilinde paylaşılmış ve tahsis edilmesi istenmiştir.

Öğrenciye Pasaport Ne Kadar 2023?

Öğrenci pasaportuna sahip olmak isteyenlerin ilkokul ya da lise düzeyinde olması dikkate alınır. Bunun yanı sıra 25 yaşının tamamlanmamış olması da değerlendirilen hususlar arasında. Öğrenci pasaport ücretleri olarak ise:

 • Defter bedeline değinilir ve 180 TL ödenmesi istenir.
 • Sadece defter bedeline değil harç ödemelerine de geçilir.

Öğrenciden ziyade pasaportların sürelerine bağlı olarak ayrı harç bedellerine sahip olduğunu da unutmamak gerekir. İlk etapta 6 aylık olan belirtilir ve 227,20 TL olan harç ödemesine karşı alınabilir.

1 yıllık için ise 332,10 TL olacak şekilde ödeme yapılır. Devamında 2 veya 3 yıl olarak diğer pasaport sınıfları da belirtilir. Sürenin uzamasına bağlı olarak ücretler de artış gösterir.

10 Yıllık Pasaport Kaç TL?

Öğrenci pasaport ücretleri gibi standart pasaporta dair zam oranlarının üzerinde durulur. Gerek harç gerekse defter bedellerini dikkate almanız ve bu yolla başvurulara geçmeniz önem arz eder.

En düşük ücret 6 aylık olan pasaporta dair ele alınır. En fazla da 10 yıllık pasaport için hem harç hem de defter bedellerini tahsis etmek gerekir. Bu şekilde:

 • Başvuru ödemesi 1085,40 TL olacak şekilde yapılır.
 • Harç bedeli ise diğer pasaport sınıflarında olduğu gibi 180 TL şeklindedir.

Bu şekilde toplam değer 1,265,40 TL olarak ele alınır. Başvurularda belgeler kadar harç ile defter bedellerinin de yatırılması değerlendirilir. Bunun üzerine pasaportun çıkartılması birkaç iş gününü bulur.

Öğrenci Pasaport Süresi Ne Kadar?

24 yaş sınırına bağlı olarak öğrencilerin belgeleri ile birlikte başvurularını iletmeleri istenir. Bunun üzerine 6 yıllık olacak şekilde pasaportlarına sahip olmaları mümkün hala gelir.

Öğrenci olma süresine bakılarak pasaport süresine de netlik kazandırılır. Pasaport çıkartmak isteyenlere 6663 sayılı kanun nazarınca tüm detaylar açıklanmıştır. Bunun üzerine:

 • 24,5 yaşı temel alınır ve 25 yaşın doldurulmamış olması değerlendirilir.
 • Yurtdışına çıkma amacına bakılmaksızın öğrenci pasaportunun alınmasına izin verilir.

Eğitim, staj ya da Erasmus amaçlı yurtdışına çıkıp çıkmamanız dikkate alınmaz. Sebebi ne olursa olsun öğrenci pasaportuna başvurulabilir ve belirtilen yaş aralığına bağlı olarak sahip olabilirsiniz.

Öğrenci Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bordo pasaport ile benzerlik gösteren öğrenci pasaportuna ilişkin randevu aşamalarının üzerinde durulur. Öğrenci pasaport ücretleri öncesinde başvuru aşamalarına değinmek daha doğru olacaktır. Bunun üzerine:

 • Nüfus Müdürlükleri çağrı merkezlerini arayarak randevu alınabilir.
 • Online olarak da elektronik ortamdan randevuya netlik kazandırılabilir.

Randevu aşamasında da öğrenci pasaportu alacağınızı belirtmeniz önem arz ediyor. Özellikle de pasaport harcından muaf olmak adına gişe memurlarına öğrenci pasaportuna başvurduğunuzu belirtmeniz gerekir.

Öğrenci olduğunuzu ispatlayacak belgeleri de es geçmemek gerekir. İlk etapta güncel tarihli öğrenci belgesi talep edilir. E-devlet üzerinden kolaylıkla belgeyi çıkartmanız mümkün olacaktır. Okuldan alınan belgenin ise:

 • Islak imzalı olması üzerine onaylandığını unutmamak gerekir.
 • 60 günü geçmeyecek şekilde ibraz edilmesi istenir.

2 adet olacak şekilde biyometrik fotoğraf talep edilir. Yine güncel tarihli ve prosedürlere uygun olan biyometrik fotoğrafların ibrazı önem arz eder. Ardından defter bedeli olarak:

 • Pasaport için belirlenen defter bedelinin yatırılması gerekir.
 • Öğrenciler adına herhangi bir harç bedelinin üzerinde durulmaz.

Ödemelere dair Akbank, Alternatif Bank, DenizBank ve ING şeklinde pek çok banka sıralanır. Her birinden defter bedelini ödeyebilir ve son aşamada makbuzu alabilirsiniz. Bunların dışında gerekli evraklar olarak:

 • TC no yazılı olan nüfus cüzdanı ve fotokopisi talep edilir.
 • Varsa eski pasaportun da ibraz edilmesi istenir.

Zorunlu belgelerin ibrazı ve defter bedelinin ödenmesi üzerine başvurularınız değerlendirmeye alınır. Ortalama 5 – 7 iş günü içerisinde sonuçlanması sağlanır. Pasaportun olumlu yönde sonuçlanması üzerine PTT üzerinden alınmasına izin verilir.

Pasaport Nasıl Çıkartılır 2023 Öğrenci?

Öğrenci pasaport ücretleri her sene zamlanıyor ve yeni tarifeler üzerinden ödemelere geçilmesi isteniyor. 2023 yılında 6 aylık olan pasaporta ilişkin 227,20 TL değerine netlik kazandırılmıştır. Devamında 1, 2, 3 ve 4 yıl şeklinde diğer alternatiflere ve fiyatlara da yer verilmiştir.

Pasaport defter bedeli 160 TL’den 180 TL’ye çıkartılmıştır. Bu bedellerden ziyade 2023 yılında başvuru için izlenmesi gereken adımlardan söz etmek gerekirse:

 • Bordo pasaport tercihinde bulunarak nüfus müdürlüklerinden randevunuzu almanız gerekir.
 • Harç yerine defter bedelinin tahsis edilmesi yeterli görülüyor.

24,5 yaşını doldurmayan öğrencilerin harç ödemesi yapmadan pasaport almalarına izin verilir. Bunun için ödemelerden ziyade gerekli evrakların da üzerinde durulur. Öğrenci pasaportuna sahip olmak isteyenlerin:

 • Nüfus kartını hem aslı hem de kopyası olarak ibraz etmesi gerekir.
 • 2 adet biyometrik fotoğrafı hazırlamanız istenir.
 • Defter ücreti ile öğrenci belgesi de devamında gelir.

Önceden alınmış olan pasaportlar da talep edilir. Sonuç olarak her birinin eksiksiz olarak ibrazı işlemleri hızlandırır. Aynı şekilde belgelerin güncel tarihli olması da dikkate alınır. Bu sayede en az 5 iş gününe kadar pasaportun çıkartılması mümkün olacaktır. En fazla ise 15 iş gününe değinilir.

18 yaş altında olan öğrencilerden de herhangi bir harç ücretinin alınmadığını belirtmek gerek. Sadece defter bedelinin tahsis edilmesi yeterli görülür. 18 yaş altı olanlar:

 • Maksimum 5 yıl süreli olacak şekilde pasaport sahibi olabilir.
 • Ebeveyn onayının da noter tasdikli olarak alınması istenir.

Harçsız öğrenci pasaportuna dair ebeveyn onayı önemli bir yere sahiptir. 18 yaşının altında olanlar ancak belgelerin arasında izinleri de ekleyerek başvurularını iletebilir. 18 yaşından büyük olanlar için de:

 • Öğrenciliğin 6 yıl kadar devam edeceğini ispatlamaları istenir.
 • Öğrenci belgeleri ile maksimum 6 yıllık pasaport almaları sağlanır.

Öğrenci olma süresine bağlı olarak pasaport süresine de netlik kazandırılır. Örneğin 3 yıl kadar öğrenci olacak olanlar için maksimum 3 yıllık pasaport verilir.

Pasaportu belirtilen şartlara göre talep edenler 5 – 7 iş gününe kadar sonucu öğrenir. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları için bu süre 7 – 10 iş günü aralığında değişiklik gösterir. Sonucun olumlu olması halinde pasaportun basılması esas alınır. Basılan pasaportların ise PTT üzerinden teslimi gerçekleşir. İsteyenler PTT şubeleri üzerinden pasaportlarını alabilir ve yurtdışı seyahatlerine geçebilir.

Pasaport ne kadar sürede çıkar 2023?

Pasaport belgelerinin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde ortalama 5 – 7 iş günü içerisinde çıkarılması mümkün olacaktır.

10 yıllık pasaport ücreti nereye yatırılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen banka şubelerine ya da direk olarak PTT üzerinden yatırım işlemlerine geçilebilir.

10 yıllık pasaport ücreti kaç Euro 2023?

Uzatma ücreti 39 Euro olarak netlik kazanmıştır. 1 yıllık pasaport bedeli ise 46 Euro şeklinde ele alınmakta.

10 yıllık pasaport kaç günde çıkar?

Yasal süre 5- 7 iş günü olarak belirtilse de söz konusu 10 yıllık pasaporta dair sürecin uzaması kaçınılmaz olacaktır.

Yorum Yap

Call Now ButtonHEMEN ARA