Avukatlara Yeşil Pasaport

Avukatlara Yeşil Pasaport; Türkiye sınırları içerisinde dört farklı pasaport türü yürürlüktedir. Bu pasaportlar kişilerin yaşamlarında bulundukları meslek ve statülere göre değişim göstermektedir. Türk Cumhuriyeti’nde normal bir mesleğe sahip olan vatandaşlar Umuma Mahsus; öğretmen, avukat gibi kamu görevlileri hususi pasaport; devlet adına farklı bir ülkeye gönderilmiş olan kişilere hizmet pasaportu ve milletvekili, yüksek rütbeli askerler gibi kişiler diplomatik pasaport alma hakkına sahiptir. Bu pasaportların her birinin farklı bir rengi vardır. Bu renkler sırasıyla; bordo, yeşil, gri ve siyahtır. Her pasaportun alınabilmesi adına kendine özgü işlemler bulunmaktadır.

Bordo pasaporta sahip olmak için her Türk vatandaşının başvuru yapma hakkı vardır. Ancak diğer pasaport türleri resmi pasaporta girdiği için, başvuru yapmak isteyen kişilerin daha fazla kritere uyması gerekmektedir. Bu kriterlerden bir tanesi kişilerin sahip olması gerektiği uygun mesleki statüdür.

Avukatlar Yeşil Pasaport Alabiliyor Mu?

Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından devlete hizmet eden her kişi kendi statüsüne uygun pasaport türüne başvurma hakları bulunmaktadır. Ancak her mesleği icra eden kişilerin kendi mesleklerine göre uyması gereken koşullar mevcuttur.

Yakın bir zamana kadar Türkiye’de avukatlara yeşil pasaport alma hakkı tanınmıyordu.  Ancak 2019 senesinden itibaren resmi bir kararla Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan avukatlara yeşil pasaport alma hakkı devlet tarafından verilmiştir.

Ancak yeşil renkli pasaport almak isteyen avukatların devlet tarafından belirlenen kriterlere uyması gerekmektedir. Avukatlara yeşil pasaport verilmesini sağlayan kriterlerden bir tanesi kişilerin meslek hayatlarında en az 15 senelik bir kıdemde çalışıyor olması gerekmektedir. Buna ek olarak kişilerin meslek hayatları boyunca hiçbir şekilde bir soruşturma yaşamamış olması gerekmektedir. Eğer bu süreçte avukatlar bir soruşturma geçirdi ise avukatlara yeşil pasaport alma hakkı verilmez.

Avukatlar Yeşil Pasaportu Ne Zaman Alacak?

Yakın bir tarihe kadar Türk Cumhuriyeti’nde avukatlık görevi yapan kişilerin yeşil renkli hususi pasaport alma hakları bulunmamaktaydı. Ancak 2019 senesinde devlet tarafından avukatlara yeşil pasaport verilmesi için resmi bir karar alınmıştır. Bu kararın sayesinde 15 senelik çalışma süresini tamamlayan avukatların, hiçbir soruşturma içerisinde bulunmaması dahilinde yeşil pasaport alma başvurusu yapılabilmektedir.

Öğretmenler Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Öğretmenlik de devlet adına hizmet veren meslek dalından bir tanesidir. Belirli şartlara sahip olan öğretmenlerin yeşil renkli hususi pasaport alma hakkı bulunmaktadır. Kişilerin sahip olması gereken şartlardan ilki kişilerin 15 sene boyunca bulundukları yerde çalışmaya devam etmeleridir.

15 sene çalışma şartının konulmasında ki ana sebep; yeşil pasaport alma hakkına sahip olan kişilerin en az 3. seviye kıdem kadrosunda bulunma zorunluluğudur. Kişiler 15 sene boyunca çalıştıkları takdirde bu kıdem kadrosuna girerek yeşil pasaport alma hakkına sahip olurlar.

Yeşil Pasaportun Süresi Kaç Yıl?

Türkiye’de bulunan pasaportlar 2 farklı kategoriye ayrılır. Bu kategoriler normal ve resmi pasaportlardır. Pasaport türleri kişilerin statülerine göre belirlenirken, sürelerini kişiler kendileri seçebilmektedir. Pasaportların süresi en az 6 ay olmakla beraber 10 seneye kadar uzatabilmektedir. Ancak yeşil pasaportun süresi diğer pasaportlardan farklılık göstermektedir. Yeşil renkli hususi pasaporta sahip olmak isteyen kişiler, pasaport geçerlilik süreleri en az 6 ay en fazla 5 sene olarak seçebilmektedir. Bu süreler sonunda kişilerin gerekli işlemleri yaparak pasaportlarını yenilemeleri zorunludur.

Avukatlar Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Ülkemizde kurallar dahilinde yakın bir geçmişe kadar avukatlık yapan kişilerin yeşil pasaport alma hakları bulunmamaktaydı. Ancak 2019 yılından itibaren avukatların bir dizi koşulları yerine getirdikleri takdirde yeşil pasaport alma hakları bulunmaktadır.

Bu şartlardan bir tanesi başvuru yapmak isteyen avukatların en az 15 sene boyunca çalışmaları gerekmektedir. Buna ek olarak kişilerin hiçbir şekilde bir soruşturma dahilinde olmamaları ya da meslek hayatları boyunca bir soruşturma içinde bulunmamış olması gerekmektedir.

Bu şartlara uygun olan avukatlar yeşil pasaport için gerekli olan tüm evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, pasaport alım işlemlerinin alınabilmesi için atılması gereken her adımı titizlikle atması gerekmektedir. Bu evraklara ek olarak kişilerin çalıştıkları barodan talep formlarını onaylatarak bu formu da gerekli evraklarıyla beraber İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne sunmaları gerekmektedir. Bu adımların yerine getirilmesiyle beraber kişiler yeşil renkli hususi pasaport başvurularını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek pasaportlarını elde edebilmektedir.

Yeşil Pasaport Nedir Ne İşe Yarar?

Türkiye Cumhuriyeti’nde kişilerin kullanımına açılan statüye göre belirlenen dört farklı pasaport türü ve bu pasaport türlerine ait renkler bulunmaktadır. Bu pasaportlar sırasıyla bordo renkli umuma mahsus pasaport, gri renkli hizmet pasaportu, yeşil renkli hususi pasaport ve siyah renkli diplomatik pasaporttur.

Memuriyetler Türkiye Cumhuriyeti’nde derecelendirme ile belirlenmektedir. Bu dereceler 1’den 13’e göre numaralandırılırken en üst kıdem 1. seviye olarak belirlenmiştir. Memuriyet dereceleri en az 3. seviyede bulunan kişiler bu pasaporta başvuru yapmaya hak kazanırlar.

Ülkemizde 2 farklı kategoride pasaport bulunmaktadır. Bunlardan birisi normal, diğeri ise resmi pasaporttur. Yeşil renkli pasaport, resmi pasaport türleri arasında bulunmaktadır. Bu sayede bu pasaporta sahip olan kişilerin vize işlemleri esnasında birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlarının arasında dünya üzerindeki 160 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip olması vardır. Bu ülkeler arasında Kamboçya, Japonya, Çin, Hong Kong, Estonya, Fransa, Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya gibi ülkeler yer almaktadır.

Yeşil Pasaport İçin Neler Gerekli?

Yeşil pasaport başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin mesleklerine göre şekillenen bazı kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir. Örneğin yeşil pasaport almak isteyen avukat ve öğretmenlerin meslekte bulunma sürelerinin en az 15 sene olup bu süreç içerisinde hiçbir soruşturma içerisinde bulunmamaları gerekmektedir. Bir başka örnek ise ihracat yapan kişilerdir. Bu kişilerin 3 sene boyunca yaptıkları ihracatın ortalamalarının en az 500.000 Dolar olması gerekmektedir.

Bunların dışında kişilerin sahip olması gereken zorunlu evraklarda bulunmaktadır. Bunlardan ilki İçişleri Bakanlığı’na yazılan şahsi yeşil pasaport talep yazısıdır. Bu talep formlarının onaylatılması gerekmektedir. İkinci bir belge olarak kişilerin nüfus cüzdanı aslı evrakların içerisinde bulunmalıdır. Ayrıca kişilerin daha önceden almış olduğu pasaportlar varsa bu pasaportların aslı, güncel bir tarihte çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf ve tüm ödeneklerin yapıldığını gösteren banka dekontları da bu dosyada bulunması gerekmektedir.

Yeşil pasaport anne babaya verilir mi?

Hayır, devlet memuru statüsünde olan kişilerin yalnızca eş ve çocuklarının yeşil pasaport alma hakları bulunmaktadır. Kişilerin annesi, babası ya da kardeşlerine bu hak tanınmamaktadır.

Öğretmen hangi derecede yeşil pasaport alır?

Her devlet memuru en az 3. Derece memur oldukları zaman yeşil pasaport alabilirler.

Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport sahibi olur?

Öğretmenler çalıştıkları kurumda 15 sene boyunca öğretmenlik yaptıkları zaman yeşil pasaport alma hakkına sahip olurlar.

Yeşil pasaport için öğrenci olmak şart mı?

Hayır, yeşil pasaport devlet için çalışan kişilere verilen bir pasaport türüdür.

Yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Yeşil pasaport başvurusu yapmak isteyen kişilerin, içlerinde yeşil pasaport talep formunu da içeren gerekli belgelerle beraber İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Avukat Yeşil Pasaport

31011 sayılı pasaport resmi kanununa göre, 17 Ocak 2020 yılında yapılan yeni düzenlemelerle, Avukat eş ve çocuklarının da pasaport alabilmelerine yönelik kanunlar çıkarılmıştır. Avukat yeşil pasaport hakkını kullanmak için devlet makamında ve barolar birliğinde görev yapmalı, Avukat mesleğini icra ederek görevini kanunlar ışığında harfiyen yerine getirmiş olmalıdır. Özel avukat bürosu, devlet avukatı ve şirket avukatı olmak fark etmeksizin kıdem sahibi olan avukatlar hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahip olacaktır.

Kaç Yıllık Avukatlara Yeşil Pasaport?

Avukat yeşil pasaport hakkına sahip olan üst görev mevkisiyle hususi pasaport alma hakkı kazanan meslek grupları arasında yer almaktadır.  Yeşil pasaport devlet çalışanlarına ve devlette görev yapan memurlara verilmekte olan yurt dışına vizesiz çıkış hakkı kazanmanızı sağlayan pasaport türüdür. Pasaport başvuru işlemlerinin avukatlık mesleğinin 15. Yılından itibaren yapılması, yeşil pasaport alınabilmesi için mevzuat şartlarında resmi makamlarla ilişkili olan avukatın 15 yıl ve üstünde çalışması durumunda pasaport almasına imkan verilmektedir.

Nüfus müdürlüğünden alınması gereken yeşil pasaport için başvuru yapacak olan adayın, nüfus müdürlüğü resmi sitesinden ‘’Yeşil pasaport formu’’ alması ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Aynı zamanda meslek kartı ve barolar birliğinden aldığı resmi evraklarla birlikte nüfus müdürlüğüne başvuru yapması ve süreci başlatması şartı vardır. Avukatlık mesleğinde kıdem 15 yıl olarak verilmiş, avukatın 15 yıl sonrasında çocuk ve eşine de hususi damgalı pasaport alma hakkı doğmuştur.

Yeşil pasaport form doldurma; online işlemler barolar birliğinden ve nüfus müdürlüğü pasaport departmanından alınan başvuru formunun el ile doldurulması ve düzeltme kabul edilmeden temiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Avukatlar Yeşil Pasaportu Nasıl Alacak?

Avukatlar yeşil pasaport almak için il nüfus müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Özel talep formunu barolar birliği resmi web sitesinden ve nüfus müdürlüğü randevu sistemi üzerinden alarak, kıdem ve mesleklerini belirtmeleri gereken işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Avukat yeşil pasaport işlemlerine yönelik bütün resmi evrakları ıslak imzalı olarak nüfus müdürlüğüne teslim etmeli, kıdem ve mesleğe başlama tarihlerini belirtecek evrak düzenlemeleriyle birlikte süreci başlatmalıdır.

Mesleki kıdem tarihi nedir; mesleki kıdem tarihi avukat mesleği için yemin tarihinden itibaren başlamaktadır. Avukatın kesin kıdem tarihi olarak verilecek ayrıntılı dosyada mesleğe başladığı yılla birlikte günümüz arasında 15 yıl geçmiş olmalı, 15 yıl daha fazla süre mesleğini icra etmiş kişilerin yeşil pasaport almasına imkan verilmiştir.

Avukat yeşil pasaport evrak listesi;

  • Avukatların yeşil pasaport alması için nüfus müdürlüğünden randevu almaları şartı vardır.
  • Resmi nüfus kağıdı ve tam vukuatlı nüfus kaydı örneği
  • 2 biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Evli ise evlilik cüzdanı
  • Barolar birliğinden alınmış meslek resmi evrakları
  • Meslek kartı ve kıdem tarihinin belirtildiği evraklar

Resmi olarak ıslak imza prosedürüne uygun şekilde hazırlanmalı nüfus müdürlüğüne teslim edilmelidir. Nüfus müdürlüğünden randevu almak için evrak düzenlemelerinizi yaparak 199’u arayabilir veya online randevu sistemi üzerinden randevu alarak sürecin başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz ilin nüfus müdürlüğüne şahsen giderek belgeleri teslim etmeniz ve başvuru sürecini başlattıktan sonra takip etmeniz önemlidir.

Avukatlar Yeşil Pasaport Alır Mı?

Türkiye cumhuriyetinde resmi devlet otoritesinin her alanında çalışan memur vasfındaki her vatandaşın yeşil pasaport hakkı vardır. Öğretmen, hemşire, doktor, avukat, mühendis ve mimar da olmak üzere devlet memurluğu kıdemine ulaşmışsa, pasaport almak için nüfus müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Yeşil pasaport avukatlara meslek kıdemlerinin 15. Yılını doldurdukları takdirde verilmektedir.

Avukatlar yeşil pasaport almak için devlet mercilerinde görev yapmış, görevlerinden ayrılmadan 15 yıl ve üzerine mesleklerine devam etmiş olmalıdır. Avukatların eşleri ve çocukları da 15 yıllık meslek hayatından sonra yeşil pasaport sahibi olabilmekte, yeşil pasaport başvurusuyla 5 yıllık vizesiz yurt dışı seyahati hakkı kazanarak, Türkiye cumhuriyeti pasaport kanunlarının sağladığı avantajlardan yararlanabilmektedir.

Avukatlara Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport nedir; Türkiye cumhuriyetinde 4 farklı pasaport tipi bulunmaktadır. Devlet makamındaki kademelere göre toplumdaki vatandaşların da haklarının eşitlenmesi için pasaport düzenlemeleri renk farklarıyla sunularak, herkesin yurt dışına çıkma hakkından yararlanmasını sağlamaktadır. Avukat yeşil pasaport düzenlemeleri için yapılan uygulamalarda 15 yıllık mesleklerini yerine getiren görevlilerin yeşil pasaport alması için nüfus müdürlüğüne başvuru yapması sağlanır.

Yeşil pasaport devlet memurlarına ve devlet memurluğu kıdemlerinde yer alan vatandaşlara verilmektedir. Gri, siyah ve bordo pasaportan bağımsız olarak yeşil pasaport sadece defter harç bedelinin ödenmesiyle alınabilen pasaport kanunları ve düzenlemelerine tabi tutulmuştur. 15 yıllık avukatlık mesleğini tamamlamış olan adaylar nüfus müdürlüğünden başvuru yapabilmektedir.

Yeşil Pasaportla Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Türkiye’de devlet memurluğu yapmış olan kişilerin yasal hakkı olan yeşil pasaport birçok Avrupa ülkesine 90 günlük vizesiz giriş hakkı kazanmanızı sağlar. Konsolosluğa gitmeden sadece pasaportunuzla birlikte AB ülkelerini 3 aya kadar gezebilirsiniz. Turistik, iş, eğitim ve konferans da dahil olmak üzere pasaportunuzla birlikte sadece rezervasyon işlemlerinizi yapmanız yeterli olacak, gideceğiniz şehir ve kalacağınız adresi belirtmeniz gerekecektir.

Yeşil pasaportla gidilen ülkeler; Azerbaycan, Avusturya, Andorra, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, italya, Bosna Hersek, İspanya, Malta ve Beyaz Rusya gidi Avrupa, Asya ve Amerika’da da bulunmakta olan ülkelerin ilk sıralarında yer alan yerlerdir. Yeşil pasaportunuzla birçok Avrupa ülkesinde ve ABD’de 90 güne kadar vizesiz ikamet etme hakkı verilmiştir.

Doktorlar Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Devlet memurluğunda kıdem alan kişilerin yeşil pasaport almasına hak verilmiştir. 1. Kıdem, 2. Kıdem ve 3. Kıdem sahibi olan doktorların da devlet memurluğu vasfından yeşil pasaport talep etme hakları bulunmaktadır. Yeşil pasaport sahibi olabilecek kişiler kadrolu olarak devlet memurluğu yapan, devlet hastelerinde ve devletin yönetmeliğinde olan kişilere verilmektedir.

Doktorların kıdem alabilmesi için 1. , 2. Ve 3. Kıdem şartlarına göre uygulanan  yönetmeliği yerine getirmesi gerekmektedir. Sağlık personelleri ve çalışanları da yeşil pasaport hakkına sahip olmakla birlikte doktorların en az kadrolu olarak meslek alanında 3 ile 15 yıla kadar çalışması şartı yer almaktadır.

Yeşil Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeşil pasaport başvuru işlemleri için bulunduğunuz ilin nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekmektedir. Nüfus müdürlüğü resmi web sitesinde bulunan yeşil pasaport talep formunun el yazısıyla doldurulması, 199’u arayarak randevu alınması ve istenilen evraklarla birlikte randevu günü ve saatinde başvuru yapılmak üzere il nüfus müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

Nüfus müdürlüğünde 2 biyometrik fotoğraf, meslek kartı, nüfus cüzdanı ve tam vukuatlu nüfus kayıt örneğiyle giderek, 7 iş günü ile 15 iş günü içerisinde yeşil pasaportunuzu alabilirsiniz.

Yeşil Pasaport Nedir Ne İşe Yarar?

Yeşil pasaport Türkiye Cumhuriyeti devlet memurlarına verilen yeşil pasaport defteridir. Yeşil kapaklı defter hususi olarak damgalanır ve yurt dışına 90 gün ile 180 güne kadar vizesiz çıkış imkanı sağlar.

Öğretmenlikte Yeşil Pasaport Ne Zaman Alınır?

Öğretmenlikte yeşil pasaport almak için 3 yıl çalışılması ve 15 yıla kadar kıdem sahibi olunması şartı vardır.

Yeşil Pasaport İçin Neler Gerekli?

Yeşil pasaport için devlet memuru olmanız, vesikalık fotoğrafınız ve temiz sicil kaydınız gerekmektedir.

Yeşil Pasaport Anne Babaya Verilir Mi?

Yeşil pasaport anne ile babaya verilmemekte, eş ve çocukların alınmasına imkan verilmektedir.

Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

Gri ( hizmet) Yeşil ( hususi) Bordo (umumi) ve Siyah ( diplomatik) pasaport türleri bulunmaktadır.

Yorum Yap

Call Now ButtonHEMEN ARA