5682 Sayılı Pasaport Kanunu

5682 Sayılı Pasaport Kanunu; 1950 yılında kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanan 5682 sayılı Pasaport Kanunu Türkiye’nin giriş çıkış kapıları ve pasaport ya da pasaport yerine geçerli olan belgelerin yasal durumunu belirlemektedir. Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan yönetmelik pasaport kanununun uygulanmasına dairdir.

5682 Sayılı Pasaport Kanunu Nedir?

Halen yürürlükte olan 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Türk Devleti tarafından verilen pasaport ile pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemektedir. Kanun pasaport ile ilgili her türlü yasal düzenlemeyi belirli sınırlar halinde kapsamaktadır. Kimlerin pasaport alamayacağı, pasaport yenileme işlemleri, pasaport çeşitleri, geçerlilik süresi, gümrük kapılarından pasaportla geçiş düzenlemeleri, pasaport ücretlerinin belirlenmesi gibi daha birçok konuyu yasal çerçeve üzerine oturtulmuştur.

Türkiyede Pasaportu Veren Makam Neresidir?

Umuma mahsus münferit mahsus müşteri pasaportları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurt dışında İçişleri Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığının verdiği yetkiye göre valilikler yurtdışında ise Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından verilmektedir. Pasaport başvurusunda bulunan herkesin ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların pasaportları ise İçişleri Bakanlığının talebi ya da tasvibi üzerine Dışişleri bakanlığınca verilen talimata göre Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilmektedir.

Çifte Vatandaş Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Yeşil hususi pasaport devlet adına çalışan memurlara 5 yıllık süreyle verilen pasaport çeşididir. Rengi yeşil olduğundan dolayı yeşil pasaport olarak adlandırılmaktadır, pasaport birçok ayrıcalığa sahiptir, farklı ülkelere belli gün ile sınırlı vizesiz giriş imkanı sağlar. 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre yeşil pasaportun kimlere verilebileceği açıkça belirtilmektedir. Çifte vatandaşların Türk pasaportu alması kanunlara göre mümkündür, pasaport başvurusu gerekli olan belgelerin tamamlanmasının ardından harç ücretleri ödenerek nüfus müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru randevusu nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerinden online alınmaktadır. Yeşil pasaport için gerekli olan evraklar başvuru sahibine göre farklılık göstermektedir, çalışanlar için imza sirküleri, emekliler için emekli olunan tarihteki kadro bilgisini gösteren belge, 18 yaşından küçükler için veliler alınmış muvafakatname, öğrenciler için öğrenci belgesi, 2 tane biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanının aslı gerekmektedir. İşyerindeki yöneticinin talebine ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre hususi yeşil pasaport 6 aydan 5 yıla kadar verilmektedir. Yeşil pasaport başvurusu yapıldıktan sonra PTT aracılığı ile il merkezlerine bir ya da iki gün ilçe merkezlerine ise en fazla 4 iş günü içerisinde teslim edilmektedir.

Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport Kime Verilir?

Pasaport çeşitleri arasında adı en az duyulan ya da hiç duyulmayan pasaport sürür yabancılara mahsus damgalı pasaporttur. Yabancılara mahsus olarak hazırlanan pasaport herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan hukuki tabiri ile vatansızlar için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Kısacası yabancılara mahsus damgalı pasaport vatansızlar içindir ve 5682 sayılı pasaport kanununun 18. maddesinde tüm hükümler açıkça belirtilmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu vatansızlara Türkiye’de yasal olarak ikamet etme hakkı ile birlikte aynı zamanda vatansız kişi kimlik belgesi düzenleme ile yabancılara mahsus damgalı pasaport hakkı sağlamaktadır.

Hangi Renk Pasaport Alacağım?

Türkiye’de 4 farklı renge sahip pasaport çeşidi bulunmaktadır; umuma mahsus pasaport, hususi yeşil pasaport, göreve hizmet için gri pasaport, diplomatik siyah pasaport şeklindedir. Bordo pasaport standart vatandaşlara verilen pasaport çeşididir, devlete hizmet eden farklı seviyelerde makam sahibi olanlar için verilen diğer pasaportları hakkı olmayanların başvurması gereken pasaport türüdür. Kadro derecesi 1, 2 ya da 3 olan devlet memurlarına ve eski bürokratlara verilen yeşil pasaporttur. Görevden çekilmiş olması ya da emekli olması halinde yeşil pasaportlar korunur, yeşil pasaport sahipleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada 130 ülkeye vizesiz ya da sınır kapısında veya online vize alarak girme imkanı elde eder. Siyah ya da yeşil pasaportu olmayan ancak resmi kurumlar tarafından Görev için yurtdışına gönderilenlere gri pasaport verilmektedir. Hizmet pasaportu devam ettiği sürece aile bireylerine yeşil pasaport alma hakkı tanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis üyeleri, bakanlar, valiler, Büyükşehir Belediye Başkanları ya da orgeneraller gibi devletin en üst seviyesinde bulunanlara görevde oldukları süre içerisinde verilen siyah pasaporttur. Siyah pasaport sahibi olan vatandaşların aile bireyleri görevleri devam ettiği sürece yeşil pasaporta sahip olur. Pembe ya da kırmızı pasaport yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının pasaportlarına kaybetmesi ya da süresinin dolması gibi durumlarda Türk konsoloslukları ya da büyükelçiliklerden alabilecekleri pasaport türüdür ve geçici pasaport olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’ye giriş yapıldığında geri alınan pasaportun geçerlilik süresi sadece 1 aydır.

En İyi Pasaport Hangisi?

Henley pasaport endeksine göre dünyanın en iyi ve en güçlü pasaportu 191 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan Japonya pasaportudur. 190 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Singapur 189 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Güney Kore ve Almanya pasaportları ilk 3 sırada yer almaktadır. Listede Türkiye 55. sırada yer alırken vizesiz gelebilecek ülke sayısı 111’dir. Listede en son sırada 26 ülkeye vizesiz girme imkanı sağlayan Afganistan pasaportu bulunmaktadır.

Çifte Vatandaşlar Yabancı Pasaportlarıyla Giriş Yapabilir Mi?

Çifte vatandaşlığı bulunanlar Türkiye’ye giriş çıkışlarında sahip oldukları pasaport ya da pasaport yerine geçen kimlik kartını kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ile ülkeye giriş çıkış yapan 20 ile 40 yaş arasındaki çifte vatandaşlığı erkeklerin askerliğini yaptıklarını belgelendirmeyenler için pasaportla giriş çıkış damgası uygulanır. Kadınlar için damga talep edilmesi halinde uygulanmaktadır ayrıca Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatında tanınan belgeli ya da vergisiz ithal hakkında faydalanmak istemeleri durumunda hem kadın hem de erkek vatandaşlar için Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına giriş çıkış damgası uygulanır. Vatandaşlardan diğer ülkenin yüze rejiminde belirtilen sürelerin geçirilmiş olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmeleri durumunda ikamet izni ile vize istenmez ya da para cezası veya süreli giriş yasağı uygulaması yapılmaz.

Emekli Uzman Çavuş Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Kamu görevlilerine verilen yeşil pasaporta başvuru yapabilmek için yönetmelik tarafından devlet memurları belirlenmiş olan kıdeme sahip olmalıdır. Kademe derece ve kademesinde en yüksek 1, en düşük ise 13’tür ancak mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamadığından dolayı askerlik durumuna, eğitim yılına gibi az faktörlere göre başlangıç derecesi değişmektedir. 1, 2 13 dereceden kadrosu bulunan memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır, Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar, kadro derecesi 1,2 ya da 3 iken emekliye ayrılanlardır. Adı geçen hak sahiplerinin emekli olmasının ardından yeşil pasaport ayrıcalığı korumuş aynen görev yaptıkları süre içerisinde olduğu gibi emekli olduklarında ya da görev verilen kurum tarafından çekilmeleri durumunda da yeşil pasaport haklarını korumaya devam ederler.

Devlet Memurları Hangi Pasaportu Alabilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede kadrosu bulunan devlet memurları ya da kamu görevlileri hususi damgalı yeşil pasaport alabilir.

Yabancılara Kim Pasaport Verir?

Yabancılara pasaportlar İçişleri Bakanlığının talebi ya da abi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat uyarınca Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilmektedir.

Kaç Tane Pasaport Var?

Türkiye’de 4 farklı pasaport çeşidi bulunmaktadır, bunlar; Ordu, yeşil, gri ve siyah pasaporttur.

İş Adamlarına Hangi Pasaport Verilir?

500 bin dolar ihracat yapanlara hususi yeşil pasaport verilmektedir.

Yorum Yap

Call Now ButtonHEMEN ARA